Umístění sídla v krajině

     Hrad Buchlov leží 12 km západně od Uherského Hradiště v jihovýchodní, centrální poloze pohoří Chřibů v nadmořské výšce 540 m nad mořem. Pohoří se zde vymezuje třemi výraznými vrcholy – Holý kopec, hrad Buchlov, vrch Modla s kaplí sv. Barbory. Území z hlediska geologického patří ke Karpatské geologické soustavě - račanské jednotky magurského flyše tvořené paleogenními jílovci, pískovci a slepenci. Geomorfologický povrch území je různorodý – převážně vrchovinný, úpatí přírodního parku Chřiby navazuje na Dolnomoravský úval.
     Od obce Buchlovice je hrad vzdálen cca 6 km, kdy část obce již zasahuje do lesního celku Chřiby. Území Uherskohradišťska patří k nejteplejším oblastem České Republiky – průměrné roční teploty pro sídlo jsou kolem 8°- 9°C, průměrný srážkový úhrn 250 – 450 mm.  Potoky spádují do povodí řeky Moravy (úmoří Černého moře).  V nedalekém okolí hradu, část obce „Smraďavka“ (vodní nádrž), se nacházejí lázeňské sirovodíkové vody. Porosty lesa obklopující hrad tvoří převážně habřiny a bučiny.

     K hradu patří kulturní památka kaple sv. Barbory na vedlejším vrchu Modla.

Místní přístupová komunikace k hradu navazuje na silnici E50 spojující Slovensko – Uherské Hradiště – Brno (vzdálenost od komunikace E50 k parkovišti pod hradem 3 km).
Dostupnost autobusovou dopravou oběma směry (Brno – Uherské Hradiště – Zlín) – zastávka městys Buchlovice nebo Buchlov hrad.  Nejbližší železniční uzel – Staré Město u Uherského Hradiště (autobusový spoj do Buchlovic), letiště – Brno a Kunovice. 
Pěší trasa (cca 45 minut) z obce Buchlovice po žluté značce.