Pravidla pro provozování dronů nad objekty ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou nad objekty NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) nad objekty ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR.
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 

2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování letecké způsobilosti/výcviku (A1/A3, A2).
 • vypracovanou žádost o Oprávnění k provozu (OkP) pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“).
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.

4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání OkP.

5.  Po získání OkP od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda OkP od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu.
 • předat kopii platného OkP od ÚCL.
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD OBJEKTY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Rostislav Jošek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 787 210
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Polesí 418/, Buchlovice 68708
Absolvent Gymnázia Uherské Hradiště a oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství – specializační studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika. V roce 1997 jmenován soudním znalcem v oboru stavebnictví a ekonomika. V letech 1991 – 1993 pracoval jako referent GIS útvaru hlavního architekta na Okresním úřadě Uherské Hradiště, 1993 – 2003 jako OSVČ – digitální zpracování dat pro tvorbu ÚPD a GIS, praxe soudního znalce v oboru stavebnictví a ekonomika, činnost v rámci zkoušky odborné způsobilosti k vykonávání činností z hlediska radiační ochrany. V letech 2003 – 2004 referent GIS odboru územního plánování na Krajském úřadě Zlínského kraje, 2005 – 2006 referent GIS na Městském úřadě Uherské Hradiště. Od 1. 1. 2007 byl jmenován na základě výběrového řízení vedoucím správy památkového objektu Státní hrad Buchlov. V roce 2012 – 2014 absolvent rekvalifikačního programu NPÚ pro činnost „památkář“.